mặt cầu ngoại tiếp

4 kết quả phù hợp trong mục mặt cầu ngoại tiếp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tâm mặt cầu

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy ,SA=a, tam giác ABC đều cạnh a.Hãy xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a.Cạnh SA vuông góc với đáy ,góc giữa cạnh S C với đáy bằng 45^{circ}
a,Tính thể tích khối chóp S.ABCD ?
b,Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.
a) Chứng minh BC vuông góc với DA.
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau DA và BC.
c) Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên bằng a và mặt chéo SAC là tam giác đều.
1) Tìm tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
2) Qua A dựng mặt phẳng (alpha) vuông góc với SC. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (alpha) và hình chóp.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay