Mặt cầu

113 kết quả phù hợp trong mục Mặt cầu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính mô đun của số phức

Câu I (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho
1) Chứng minh 3 điểm A,B,C không thẳng hàng. Viết phương trình mặt phẳng .
2) Viết phương trình mặt cầu tâm B, tiếp xúc với đường thẳng AC.
Câu II (1,0 điểm): Tính môđun của số phức
Resized Image
.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tâm mặt cầu

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy ,SA=a, tam giác ABC đều cạnh a.Hãy xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a.Cạnh SA vuông góc với đáy ,góc giữa cạnh S C với đáy bằng 45^{circ}
a,Tính thể tích khối chóp S.ABCD ?
b,Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.
a) Chứng minh BC vuông góc với DA.
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau DA và BC.
c) Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên bằng a và mặt chéo SAC là tam giác đều.
1) Tìm tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
2) Qua A dựng mặt phẳng (alpha) vuông góc với SC. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (alpha) và hình chóp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích toàn phần của tứ diện

Cho tam giác AIB có IA = IB = 2a góc AIB = 120^{circ}.Trên đường thẳng (d) vuông góc với (AIB) tại I,lấy các điểm C và D sao cho ABC là tam giác vuông,ABD là tam giác đều
a) Tính thể tích và diện tích toàn phần của tứ diện ABCD
b) Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và các cạnh bên tạo với đáy 1 góc 60^{circ}.
a) Tính thể tích khối chóp
b) Gọi E là trung điểm của SC,một mặt phẳng đi qua AB và điểm E chia khối chóp thành 2 phần.Tính tỉ số thể tích hai phần đó.
c) Xác định tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABCD.Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong kg Oxyz cho 4 điểm A(5;3;4),B(-3;1;2),C(0;6;2),D(2;3;-1). a)Lập phương trình mặt phẳng (BCD).Tính khoảng cách từ A đến (BCD). b)Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A,B,C,D. c)Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + 3y – 5z + 16 = 0 và các điểm A(3;2;5) , B(-5;-2;1) , C(1;-4;1). a) Viết phương trình mặt phẳng (ABC).Chứng minh (ABC) // (P). b) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc (P) và đi qua các điểm A,B,C. c) Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S) song song với (P).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 4 điểm đồng phẳng

Trong không gian O xyz cho 4 điểm A(1;-1;2), B(1;3;2), C (4;3;2),và D( 4;-1;2). 1/ Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng. 2/Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng Oxy,viết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A’,B,C,D. 3/Viết phương trình tiếp diện ( ) của (S) tại A’. 4/Viết phương trình tham số hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên mặt phẳng Oyz.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng cho bởi: 1. Chứng minh rằng song song với nhau2. Lập phương trình mặt cầu tiếp xúc với và có tâm thuộc đường thẳng (d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong hệ tọa độ trực chuẩn , viết phương trình mặt cầu đi qua điểm , có tâm trên đường thẳng và thể tích
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc

Cho hai mặt phẳng có phương trình a) Chứng minh là hai mặt phẳng vuông gócb) Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với hai mặt phẳng c) Tìm các giá trị của để mặt phẳng song song với . Khi đó, tính bán kính của mặt cầu tiếp xúc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khối đa diện

Hình chóp có đáy là hình thoi với các đường chéo , chúng cắt nhau tại . Đường cao hình chóp . Mặt phẳng qua , vuông góc với và cắt lần lượt tại a) Xác định để đềub) Tính bán kính của mặt cầu nội tiếp hình chóp theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc cách \left\{ \begin{array}x= 5-2t\\ y=-2\\ z=t\ \end{cases} \right một khoảng bằng biết rằng mặt cầu có bán kính bằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình mặt cầu

Tìm điểm trên mặt cầu sao cho khoảng cách từ đến mặt phẳng là:a) Lớn nhất.b) Bé nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

iết phương trình mặt cầu

Cho mặt phẳng , mặt phẳng Và đường thẳng (d): Viết phương trình mặt cầu , biết tâm của mặt cầu là giao điểm của với , ngoài ra mặt phẳng cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn với diện tích là .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Cho và đường thẳng.Viết phương trình mặt cầu biết rằng tâm của mặt cầu là giao điểm của với , ngoài ra mặt phẳng cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn với diện tích
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu

Cho mặt cầu: và hai đường thẳng . Lập phương trình mặt phẳng tiếp xúc với và song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Xác định tâm và bán kính mặt cầu

Cho hình lập phương có các cạnh bên và cạnh . Cho các điểm trên cạnh sao cho . Xét mặt cầu đi qua bốn điểm a) Chứng minh rằng b) Xác định tâm và bán kính mặt cầu theo


< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay