mặt phẳng nghiêng

8 kết quả phù hợp trong mục mặt phẳng nghiêng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lực đàn hồi

Câu 1
Lực đàn hồi phụ thuộc vào yếu tố nào và nêu mối liên hệ lực đàn hồi với yếu tố đó? Lấy 2 ví dụ về vật đàn hồi
Câu 2( 3đ):
a/ Có mấy loại máy cơ đơn giản ? Kể tên các loại đó?(1,5đ)
b/ Tính độ lớn lực kéo trực tiếp vật theo phương thẳng đứng từ mặt đất của vật có khối lượng 20kg. So sánh với độ lớn lực kéo khi kéo vật trên mặt phẳng nghiêng(

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính gia tốc của vật

Một vật đặt trên mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng alpha =30^{circ} ), được truyền một vận tốc ban đầu v0 = 3 m/s.Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3.
a. Tính gia tốc của vật.
b. Tính độ cao lớn nhất (H) mà vật đạt tới.
c. Sau khi vật đạt tới độ cao H, vật sẽ chuyển động như thế nào?

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính quãng đường vật đi được

Một vật được thả không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng 30^{circ}. Vật chuyển động không ma sát mất 2s thì đến chân mặt phẳng nghiêng. Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang với hệ số ma sát 0,2. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu trên mặt phẳng ngang thì dừng lại? Cho g = 10m/s2.
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực khi vật chuyển động đều

Một vật khối lượng 50kg nằm trên mặt phẳng nghiêng dài 5m, cao3m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là mu =0,2. Cho g =10m/s2. Phải tác dụng vào vật một lực F song song với mặt phẳng nghiêng có độ lớn là bao nhiêu để nó:
a. Vừa đủ vật đứng yên.
b. Chuyển động đều lên trên
c. Chuyển động đều xuống dưới.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý 11

Một vật được thả không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng 30^{circ}. Vật chuyển động không ma sát mất 2s thì đến chân mặt phẳng nghiêng. Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang với hệ số ma sát 0,2. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu trên mặt phẳng ngang thì dừng lại? Cho g = 10m/s2.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng

Người kê một tấm ván để kéo một cái hòm có trọng lượng 600N lên một chiếc xe tải. sàn xe cao 0,8m, tấm ván dài 2,5 m, lực kéo bằng 300N.
a. Tính lực ma sát giữa đáy hòm và mặt ván?
b. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính quãng đường vật trượt trên mặt phẳng

Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 2m, cao 1m. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng; chân mặt phẳng nghiêng được dát cong (hình vẽ)
Resized Image
để cho vật tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang với vận tốc tại chân mặt phẳng nghiêng. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là mu =0,4 . Tính quãng đường vật trượt trên mặt phẳng ngang đến lúc dừng lại? Lấy g=10m/s2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng

Làm thế nào để giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?
A. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.
B. Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
C. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.
D. Cả B và C đều đúng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay