Bài tập về mặt trời lên thiên đỉnh

1 kết quả phù hợp trong mục mặt trời lên thiên đỉnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khu vực mặt trời lên thiên đỉnh 1 lần

Em hãy cho biết khu vực nào trên trái đất mỗi năm mặt trời lên thiên đỉnh 1lần, khu vực nào 2 lần< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay