máy ảnh

3 kết quả phù hợp trong mục máy ảnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tạo ảnh của mắt và máy ảnh

Về phương diện tạo ảnh, mắt và máy ảnh có tính chất giống nhau là :
A. tạo ra ảnh ảo, lớn hơn vật.
B. tạo ra ảnh ảo, bé hơn vật.
C. tạo ra ảnh thật, lớn hơn vật.
D. tạo ra ảnh thật, bé hơn vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

So sánh cấu tạo của mắt với máy ảnh

a. So sánh sự giống và khác nhau về cấu tạo của mắt với máy ảnh?
b.Một cái cửa cao 5m, cách mắt 4m.
Tính khoảng cách từ thể thuỷ tinh tới màng lưới của mắt biết ảnh của cái cửa trên màng lưới cao 2,5cm.
Muốn ảnh của vật hiện lên trên màng lưới có chiều cao 5cm thì vật phải cách mắt bao xa?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của máy ảnh

a/ Nêu cấu tạo của máy ảnh
b/ Cơ sở nào để khẳng định vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay