máy biến áp

2 kết quả phù hợp trong mục máy biến áp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về máy biến áp

Một biến áp có hao phí bên trong xem như không đáng kể, khi cuộn 1 nối với nguồn xoay chiều U1 = 110V thì hiệu áp đo được ở cuộn 2 là U2 = 220V. Nếu nối cuộn 2 với nguồn U1 thì điện áp đo được ở cuộn 1 là

A:110 V. B:45V. C:220 V. D:55 V .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về máy biến áp

Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng và cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ ở mạch sơ cấp là 220 V; 0,8 A: Điện áp và cường độ ở cuộn thứ cấp là
A: 11 V; 0,04 A B: 1100 V; 0,04 A C: 11 V; 16 A D: 22 V; 16 A< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay