máy biến áp

1 kết quả phù hợp trong mục máy biến áp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về máy biến áp

Một biến áp có hao phí bên trong xem như không đáng kể, khi cuộn 1 nối với nguồn xoay chiều U1 = 110V thì hiệu áp đo được ở cuộn 2 là U2 = 220V. Nếu nối cuộn 2 với nguồn U1 thì điện áp đo được ở cuộn 1 là

A:110 V. B:45V. C:220 V. D:55 V .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay