máy biến thế

9 kết quả phù hợp trong mục máy biến thế
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật bảo toàn năng lượng

Câu 1: Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng?( 0,5 điểm)

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Câu 2: Một máy biến thế có hai cuộn dây: Cuộn thứ nhất 500 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn thứ nhất một hiệu điện thế U1= 10V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ hai là U2= 50V. Tính

- Số vòng cuộn thứ hai.

- Nếu đặt vào hai đầu cuộn thứ hai một hiệu điện thế U2/= 200V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ nhất U1/ là bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công dụng của máy biến thế

Ở tại trạm phân phối điện năng người ta có đặt một máy biến thế với các cuộn dây như sau: Cuộn sơ cấp có 500 vòng và cuộn thứ cấp có 11000 vòng. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế là 1000 V.
a) Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.(1.0đ)
b) Máy biến thế dùng để làm gì? Trong trường hợp này máy biến thế có công dụng gì? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính hiệu điện thế hiệu dụng

Một máy biến thế có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 1000 vòng, cuộn thứ cấp là 2500 vòng. Cuộn sơ cấp nối vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế 110V.
a) Tính hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi mạch hở?
b) Nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở 100Omega. Tính cường độ dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp và thứ cấp. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây?
c) Người ta muốn hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp (khi mạch hở) bằng 220V, thì số vòng dây ở cuộn thứ cấp phải bằng bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác dụng của máy biến thế

máy biến thế dùng để:
A.Tăng hiệu điện thế C.Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện
B.Giữ cho cường độ dòng điện ổn định D.Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Máy biến thế dùng để

Máy biến thế dùng để?
A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định không đổi. B. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định không đổi.
C. Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện D. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phát biểu về máy biến thế

Nhận xét nào sau đây về máy biến thế là không đúng?
A. Máy biến thế có thể tăng hiệu điện thế.
B. Máy biến thế có thể giảm hiệu điện thế.
C. Máy biến thế có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.
D. Máy biến thế có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện áp hiệu dụng

Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp gấp 10 lần cuộn thứ cấp. Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1 = 220V. Điện trở của cuộn sơ cấp là r1 approx 0 và cuộn thứ cấp r2 approx 2Ω. Mạch từ khép kín; bỏ qua hao phí do dòng Fuco và bức xạ. Khi hai đầu cuộn thứ cấp mắc với điện trở R = 20Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuôn thứ cấp bằng bao nhiêu?
A. 18V; B. 22V; C. 20V; D. 24V.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về máy biến thế

Máy biến thế có số vòng cuộn dây sơ cấp nhỏ hơn số vòng cuộn dây thứ cấp thì máy biến thế có tác dụng gì ?
A: Tăng điện áp, giảm cường độ dòng điện. B: Giảm điện áp và tăng công suất sử dụng điện.
C: Giảm hiệu điện thế, tăng cường độ dòng điện. D: Tăng điện áp và công suất sử dụng điện.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cường độ dòng điện

Một máy biến thế cú tỉ số vũng , hiệu suất 96 nhận một công suất 10(kW) ở cuộn sơ cấp và hiệu thế ở hai đầu sơ cấp là 1(kV), hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8, thì cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp là:
A. 30(A) B. 40(A) C. 50(A) D. 60(A)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay