máy phát điện xoay chiều

4 kết quả phù hợp trong mục máy phát điện xoay chiều
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách giảm hao phí trên đường dây tải điện

Có những cách nào để giảm hao phí trên đường dây tải điện. Cách nào hiệu quả nhất?
Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế 2000V.
a. Để giảm hao phí thì người ta phải truyền tải đi với hiệu điên thế 200000V. Hỏi:
Phải dùng máy hạ thế hay tăng thế? Tính số vòng dây cuộn sơ cấp biết cuộn thứ cấp có 150000 vòng.
b. Nếu dùng máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 500vòng, 100000 vòng thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập máy phát điện xoay chiều 1 pha

Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực rôto quay với tốc độ 900vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực.

Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện :

A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Máy phát điện xoay chiều

Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có những bộ phận nào để có thể tạo ra dòng điện.
A. Nam châm vĩnh cửu B. Nam châm điện và sợi dây nối dẫn nối hai cực của nam châm
C. Cuộn dây dẫn và nam châm D. Cuộn dây dẫn có lõi thép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính vận tốc của rôto

Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện 50Hz thì roto quay với vận tốc
A. 400 vòng/phút B. 96 vòng/phút
C. 375 vòng/phút D. 480 vòng/phút< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay