máy phát điện

14 kết quả phù hợp trong mục máy phát điện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa dòng điện xoay chiều

1. Dòng điện xoay chiều là gì? Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Cho ví dụ.
2. Kể tên 2 bộ phận chính trong máy phát điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều được tạo ra trong bộ phận nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách giảm hao phí trên đường dây tải điện

Có những cách nào để giảm hao phí trên đường dây tải điện. Cách nào hiệu quả nhất?
Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế 2000V.
a. Để giảm hao phí thì người ta phải truyền tải đi với hiệu điên thế 200000V. Hỏi:
Phải dùng máy hạ thế hay tăng thế? Tính số vòng dây cuộn sơ cấp biết cuộn thứ cấp có 150000 vòng.
b. Nếu dùng máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 500vòng, 100000 vòng thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập máy phát điện xoay chiều 1 pha

Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực rôto quay với tốc độ 900vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực.

Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện :

A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Máy phát điện xoay chiều

Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có những bộ phận nào để có thể tạo ra dòng điện.
A. Nam châm vĩnh cửu B. Nam châm điện và sợi dây nối dẫn nối hai cực của nam châm
C. Cuộn dây dẫn và nam châm D. Cuộn dây dẫn có lõi thép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính vận tốc của rôto

Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện 50Hz thì roto quay với vận tốc
A. 400 vòng/phút B. 96 vòng/phút
C. 375 vòng/phút D. 480 vòng/phút

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

máy phát điện xoay chiều

Hai máy phát điện xoay chiều một pha. Máy thứ nhất có 2 cặp cực, Rôto quay với tốc độ 1600 vòng/phút. Máy thứ hai có 4 cặp cực. Để dòng điện xoay chiều do hai máy này phát ra có cùng tần số thì Rôto của máy thứ hai phải quay với tốc độ :
A. 800vòng/phút B. 400vòng/phút C. 3200vòng/phút D. 1800vòng/phút.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

máy phát điện ba pha

Trong một máy phát điện 3 pha mắc hình sao, hiệu điện thế hiệu dụng U_{d} giữa 2 dây pha với hiệu điện thế hiệu dung U_{p} giữa mỗi dây pha với dây trung hoà liên hệ bởi:
A. U_{p}=frac{U_{d}}{sqrt{3}} B. U_{p}=sqrt{3}U_{d} C. U_{p}=3U_{d} D. U_{d}=3U_{p}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

máy xoay chiều một pha

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số góc của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là rad/s. Số cặp cực của rôto bằng
A. 8. B. 16. C. 12. D. 4.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về máy phát điện xoay chiều

Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều phát ra là 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là
A: 750 vòng/phút B: 3000 vòng/phút C: 500 vòng/phút D: 1500 vòng/phút

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về máy phát điện

Chọn câu sai.
A: Máy phát điện có công suất lớn thì rôto là các nam châm điện
B: MPĐ mà rôto là phần cảm thì không cần có bộ góp.
C: Trong MPĐ, các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều được quấn trên lõi thép
D: Với máy phát điện xoay chiều một pha thì nam châm phải là nam châm điện

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về máy phát điện xoay chiều

Chọn câu đúng nhất khi nói về phần cảm của máy phát điện xoay chiều.
A: Phần cảm luôn là rôto B: Phần tạo ra dòng điện xoay chiều là phần cảm
C: Phần cảm luôn là stato D: Phần tạo ra từ trường là phần cảm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về máy phát điện

Một máy phát điện xoay chiều một pha có stato gồm 8 cuộn dây nối tiếp và rôto gồm 8 cực quay đều với vận tốc 750 vòng / phút tạo ra suất điện động hiệu dung 220V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng là 4mWb. Số vòng ở mỗi cuộn là.
A. 25 vòng B. 31 vòng C. 28 vòng D. 35 vòng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cường độ dòng điện

Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha Up = 115,5V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 12,4Omega và độ tự cảm 50mH. Cường độ dòng điện qua các tải là
A. 8A B. 10A C. 20A D. 5A

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về máy phát điện xoay chiều

Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực rôto quay với tốc độ 900vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra mới có thể hòa vào cùng một mạng điện
A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay