máy quang phổ

4 kết quả phù hợp trong mục máy quang phổ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tia laze đơn sắc

Tia laze có đơn sắc cao. Chiếu chùm tia laze vào khe của máy quang phổ ta sẽ được gì ?
A. Quang phổ liên tục. C. Quang phổ vạch phát xạ có nhiều vạch.
B. Quang phổ vạch phát xạ chỉ có một vạch. D. Quang phổ vạch hấp thụ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về máy quang phổ

Khe sáng của ống chuẩn trực của máy quang phổ được đặt tại
A: quang tâm của thấu kính hội tụ
B: tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ
C: tại một điểm trên trục chính của thấu kính hội tụ
D: tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính chất của ánh sáng

Chiếu chùm ánh sáng trắng từ bóng đèn dây tóc nóng sáng phát ra vào khe của máy quang phổ ta sẽ thu được trên tấm kính của buồng ảnh một quang phổ liên tụC. Nếu trên đường đi của chùm ánh sáng trắng ta đặt một ngọn đèn hơi natri nung nóng thì trong quang phổ liên tục nói trên xuất hiện
A: .Hai vạch tối nằm sát cạnh nhau B: Hai vạch sáng trắng nằm sát cạnh nhau
C: Hai vạch tối nằm khá xa nhau D: Hai vạch sáng vàng nằm sát cạnh nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về máy quang phổ

Khe sáng của ống chuẩn trực của máy quang phổ được đặt tại
A. quang tâm của thấu kính hội tụ
B. tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ
C. tại một điểm trên trục chính của thấu kính hội tụ
D. tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay