Mệnh đề phủ định

7 kết quả phù hợp trong mục Mệnh đề phủ định
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh các mệnh đề sau hằng đúng :

Chứng minh các mệnh đề sau hằng đúng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng các mệnh đề sau đây tương đương logic với nhau :

Chứng minh rằng các mệnh đề sau đây tương đương logic với nhau :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy phủ định các mệnh đề sau:

Hãy phủ định các mệnh đề sau:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy phủ định các mệnh đề sau:

Hãy phủ định các mệnh đề sau:a) Hôm nay, trong lớp có một học sinh vắng mặt.b) Tất cả các học sinh của lớp này đều lớn hơn tuổi.c) Có một học sinh trong lớp em chưa bao giờ tắm biển.d) Mọi học sinh trong lớp em đều thích môn Toán.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phủ định các mệnh đề sau:

Phủ định các mệnh đề sau:a) b) c) d) là số vô tỉ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét xem các mệnh đề sau đúng hay sai và lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề

Xét xem các mệnh đề sau đúng hay sai và lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề:a) b) chia hết cho .c) d) .e) là một số chính phương.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xem xét các mệnh đề sau đúng hay sai, lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề:

Xem xét các mệnh đề sau đúng hay sai, lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề:a) b) là bội của .c) là số nguyên tố.d) là bội số của .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay