mệnh đề

26 kết quả phù hợp trong mục mệnh đề
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mệnh đề nào sau đây không đúng?

Mệnh đề nào sau đây không đúng?
1.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 proton.
2.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 nơtron.
3.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có tỉ lệ n:p là 1:1.
4.Chỉ có nguyên tử canxi mới có 20 electron.
5.Chỉ có nguyên tử canxi mới có số khối bằng 40.
A.2,3,5 B.1,2,4 C.3 D.2,3,4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ của véc tơ

Cho ba điểm . Khẳng định nào sau đây đúng?a) Ba điểm thẳng hàng. b) cùng phương.c) không cùng phương. d) cùng phương.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?a) Phép vị tự biến mặt phẳng thành mặt phẳng song song với nó.b) Phép vị tự biến mặt phẳng đi qua tâm vị tự thành chính nó.c) Không có phép vị tự nào biến hai điểm phân biệt lần lượt thành .d) Phép đồng dạng biến mặt phẳng thành mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng đó.e) Phép vị tự tỷ số là phép đối xứng tâm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng có ít nhất 3số liên tiếp

Các số từ đến được xếp ngẫu nhiên chung quanh một đường tròn. Chứng minh rằng có ít nhất số liên tiếp mà tổng số này ít nhất là .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cho biết phát biểu nào là mệnh đề,

Trong các phát biểu sau, cho biết phát biểu nào là mệnh đề, và nếu là mệnh đề thì đúng hay sai.a) Số là một số chẵn.b) là một số nguyên dương.c) Bạn có chăm học không?d) Luân Đôn không phải là thủ đô nước Anh.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đề sau đây đúng hay sai?

Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.a) .b) .c) không chia hết cho .d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chọn mệnh đề đúng :

Cho bốn điểm . Chọn mệnh đề đúng :a) Tứ giác là hình bình hành;b) Điểm là trọng tâm của tam giác.c) ;d) cùng phương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trong mặt phẳng tọa độ cho bốn điểm . Khẳng định nào sau đây là đúng?a) là hai vec-tơ đối nhau.b) cùng phương và ngược hướng.c) cùng phương và ngược hướng.d) thẳng hàng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trong mặt phẳng tọa độ cho bốn điểm . Khẳng định nào sau đây là đúng?a) là hai vec-tơ đối nhau.b) cùng phương và ngược hướng.c) cùng phương và ngược hướng.d) thẳng hàng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?a) là trọng tâm của tam giác ;b) Điểm ở giữa hai điểm ;c) Điểm ở giữa hai điểm ;d) Hai vec-tơ cùng hướng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Chứng minh mệnh đề sau là mệnh đề hằng đúng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một trong 5 anh em đánh vỡ cái đầu máy video. Anh nói :

Một trong 5 anh em đánh vỡ cái đầu máy video. Anh nói :”chỉ có thể là Bảo hoặc Thọ “.
Bảo cãi : “tôi không làm. Cả Khanh cũng vậy “.
Thọ : “cả hai đều nói không đúng “.
Khanh : “Đạo nói không đúng”.
Biết là có 3 em nói đúng. Hỏi ai đã làm vỡ cái đầu video.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng không thể biểu diễn số

Chứng minh rằng không thể biểu diễn số , thành tổng của hai hay nhiều số tự nhiên liên tiếp.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng mệnh đề sau đây tương đương logic với nhau :

Chứng minh rằng mệnh đề sau đây tương đương logic với nhau :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh mệnh đề sau là mệnh đề hằng đúng :

Chứng minh mệnh đề sau là mệnh đề hằng đúng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh mệnh đề sau là mệnh đề hằng đúng :

Chứng minh mệnh đề sau là mệnh đề hằng đúng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh mệnh đề sau là mệnh đề hằng đúng :

Chứng minh mệnh đề sau là mệnh đề hằng đúng :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh các mệnh đề sau hằng đúng :

Chứng minh các mệnh đề sau hằng đúng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thầy giáo hỏi ba người học sinh Vậy : ai nói đúng sự thật?

Thầy giáo hỏi ba người học sinh : “một trong ba em đã nghịch. Ai vậy ?” cả ba học sinh A,B, C đều có câu trả lời. sau đó mỗi học sinh phát biểu thêm:
A : thưa thầy, bạn B nói không đúng
B : thưa thầy,bạn C nói không đúng
C: thưa thầy,cả hai bạn đều nói sai
Vậy : ai nói đúng sự thật?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho dãy số tự nhiên  Chứng minh rằng :

Cho dãy số tự nhiên với Chứng minh rằng :


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay