miền của rễ

1 kết quả phù hợp trong mục miền của rễ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các miền của rễ

Nêu các miền của rễ ?
b) Vì sao bộ rễ của cây thường ăn sâu lan rộng số lượng rễ con nhiêu?
c) Tại sao phải thu hoạch các loại cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa tạo quả ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay