miễn dịch

6 kết quả phù hợp trong mục miễn dịch
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của các loại miễn dịch

Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về miễn dịch

1. Miễn dịch là gì? Cơ thể có những loại miễn dịch chủ yếu nào?
2. Có người cho rằng : “ Tiêm vacxin cũng giống như tiêm thuốc kháng sinh giúp cho cơ thể nhanh khỏi bệnh ”. Điều đó có đúng không? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm miễn dịch


Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch? (1,5đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế hoạt động của bạch cầu

a) Bạch cầu có những hoạt động nào trong việc bảo vệ cơ thể?
b) Vacxin là gì? Vì sao người được miễn dịch sau khi tiêm phòng vacxin?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm các loại miễn dịch

1.Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch?
2.Vi sinmh vật là gì? Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế tác động của các loại miễn dịch

Nêu đặc điểm và cơ chế tác động của các loại miễn dịch?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay