Môđun của số phức

7 kết quả phù hợp trong mục Môđun của số phức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức

Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức biết rằng: .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số phức thoả mãn hệ

Tìm số phức thoả mãn hệ: .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số phức thoả mãn hệ

Tìm số phức thoả mãn hệ .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức

Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức biết rằng: .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tập hợp các điểm M biểu diễn các số phức

Xác định tập hợp các điểm biểu diễn các số phức thoả mãn một trong các điều kiện sau:1) 2) .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức thoả mãn hệ thức: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho số phức z thỏa mãn Tìm môđun của số phức

Cho số phức z thỏa mãn . Tìm môđun của số phức


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay