môi trường sống

4 kết quả phù hợp trong mục môi trường sống
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Môi trường của hệ sinh vật- sinh 9

a. Môi trường sống của sinh vật là gì? b. Kể tên các loại môi trường sống?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân loại môi trường sống của sinh vật

a/ Có mấy loại môi trường sống của sinh vật, mỗi môi trường lấy một ví dụ về sinh vật sống trong môi trường đó?
b/ Giải thớch vỡ sao cỏc cành phớa dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Môi trường sống của sinh vật

Môi tr¬ờng sống của sinh vật là:
A. Tất cả những gì có trong tự nhiên.
B. Tất cả yếu tố ảnh h¬ởng trực tiếp lên sinh vật.
C. Tất cả yếu tố ảnh h¬ởng gián tiếp lên sinh vật.
D. Tất cả yếu tố bao quanh sinh vật có ảnh h¬ởng trực tiếp hay gián tiếp lên sinh vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Môi trường sống của sinh vật

Môi trường sống của sinh vật là:
A. Tất cả các yếu tố có ảnh hưởng gián tiếp lên sinh vật
B. Tất cả các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp lên sinh vật
C. Tất cả những gì bao quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lên sinh vật
D. Tất cả những gì có trong tự nhiên< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay