momen lực

2 kết quả phù hợp trong mục momen lực
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ lớn của lực

Thanh nhẹ OA có thể quay tự do quanh trục O. Tại đầu A tác dụng một lực F2 = 2N có hướng thẳng đứng xuống dưới và tại M tác dụng lực F1 hợp với thanh góc alpha =30^{circ} thì thanh AB nằm ngang cân bằng. Biết OM= 10cm; MA=40cm.
a) Tính mômem lực F2 đối với trục quay O
b) Tính độ lớn của lực F1.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về động năng

Một momen lực có độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe có momen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm^{2}. Nếu bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời điểm t = 10s là
A. Eđ = 20,2kJ B. Eđ = 24,6kJ C. Eđ = 22,5kJ D. Eđ = 18,3kJ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay