mômen quán tính

1 kết quả phù hợp trong mục mômen quán tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tốc độ góc của bàn tròn

Một bàn tròn có bán kính 0,5m đang quay tròn xung quanh trục đối xứng của nó có mômen quán tính là I=2kgm^{2}. Bàn đang quay đều với tốc độ góc 2,05rad/s thì người ta đặt nhẹ nhàng một vật có khối lượng m = 0,2kg vào mép bàn và dính ở đó. Bỏ qua ma sát ở trục quay sức cản của môi trường. Tốc độ góc của bàn lúc đó là:
A. 2rad/s B. 2,05rad/s C. 0,25rad/s D. 1rad/s< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay