một số loại thân cây

1 kết quả phù hợp trong mục một số loại thân cây
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm

Câu1(3đ):Rễ cây gồm mấy miền ?Chức năng của mỗi miền?So sánh sự khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm?
Câu 2 (2 đ): Thân có mấy loại ? Kể tên một số cây có những loại thân đó?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay