muối ăn

7 kết quả phù hợp trong mục muối ăn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhận biết các chất


Câu I: Chỉ được dùng thêm tối đa hai hóa chất hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

Resized Image
Câu II: Từ nguyên liệu đầu là muối ăn, đá vôi, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế nước Javen, clorua vôi, dung dịch axit clohidric

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất

Câu 1 Từ muối ăn, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, NaOH, nước javel, axit clohidric.
Câu 2. Phân biệt các chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất

Câu 1. Từ muối ăn, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, NaOH, nước javel, axit clohidric.
Câu 2. Phân biệt các chất sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình điều chế Javen

Từ pi rit sắt,muối ăn,nước và chất xúc tác thích hợp hãy viết các phương trình điều chế : FeCl3,FeSO4,nước Javen.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại bỏ khí etilen lẫn trong metan

Phương pháp hoá học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan ?
A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí ;
B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brôm dư ;
C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn ;
D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điều chế clo trong công nghiệp

Trong công nghiệp người ta điều chế clo bằng cách
A. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà .
B. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn.
C. nung nóng muối ăn.
D. đun nhẹ mangan đioxit với axit clohiđric đặc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khi đinh sắt bị ăn mòn

Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường
A. không khí khô.
B. trong nước cất không có hoà tan khí oxi.
C. nước có hoà tan khí oxi.
D. dung dịch muối ăn.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay