muôi trường không liên tục

1 kết quả phù hợp trong mục muôi trường không liên tục
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn

Trình bày các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay