nam á

32 kết quả phù hợp trong mục nam á
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dân cư xã hội khu vực Đông Nam Á

Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết:
- Em có nhận xét gì về đặc điểm dân cư, xã hội của khu vực Đông Nam Á?
- Tại sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí địa lý chiến lược của Tây Nam á

Vì sao nói Tây Nam Á có vị trí địa lý chiến lược quan trọng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình của miền nam á

Nam Á có mấy miền địa hình ? Nêu đặc điểm của mỗi miền ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nước khu vực Đông Nam Á

Hiện nay khu vực Đông Nam á có bao nhiêu nước. Hãy kể tên ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khu vực Nam Á

Câu 1: Trình bày đặc điểm của khu vực Nam Á và Tây Nam Á ( 3 đ )
Câu 2: Dựa vào bảng số liệu:
Tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ La tinhtrong giai đoạn 1995 –

Resized Imagea. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp? 1,5 điểm
b. Nhận xét sự thay đổi trên. 1 điểm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kể tên các nước Đông Nam Á

a. Kể tên và thủ đô các nước Đông Nam Á .
b. Trình bày mục tiêu, cơ chế hợp tác của ASEAN? Lấy ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế của khu vực Đông Nam Á

Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á. Cho ví dụ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực dân phương tây xâm lược Đông Nam Á

Vì sao Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước thực dân Phương Tây?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nước thuộc khu vực đông nam á

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào? Hãy nêu sự phát triển của V¬¬ơng quốc Cam-pu-chia thời ăng-co?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động của tổ chức ASEAN

Hoàn cảnh ra đời và hoạt ®ộng của tổ chức ASEAN : Tại sao có thể nói: Từ những năm 90 của thế kỉ XX " Một chương mới đã mở ra trong lịch sö khu vực Đông Nam Á " ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á

Tóm tắt sự ra đời của các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á trong năm 1945.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dầu mỏ và khí đốt của châu Á

Dầu mỏ và khí đốt của châu Á tập trung chủ yếu ở:
A. Khu vực Tây Nam Á và Đông Á B. Khu vực Tây Nam Á và Trung Á.
C. Khu vực Tây Nam Á và Đông Nam Á. D. Khu vực Tây Nam Á và Bắc Á.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nước tư bản phương tây xâm lược đông nam á

Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Môi trường nhiệt đới gió mùa

Môi trường nhiệt đới gió mùa điển hình ở đới nóng phân bố ở
A . Bắc Phi và Tây Nam Á
B . Trung Mĩ và Tây Phi
C . Đông Á và Trung Á
D . Nam Á và Đông Nam Á

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vấn đề xung đột tôn giáo, sắc tộc Tây Nam Á

a) Trình bày hiện trạng và nguyên nhân của vấn đề xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố thường xuyên xảy ra ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á?
b) Hậu quả của vấn đề đó đến phát triển kinh tế xã hội khu vực và thế giới?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của khu vực Tây Nam Á

a/ Trình bày một số đặc điểm của khu vực Tây Nam Á và Trung Á.
b/ Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung euro có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển của EU.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á

Phân tích thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên Đông Nam Á đối với sự phát triển kinht ế của khu vực.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Văn hoá của Ấn Độ

Văn hoá Ấn Độ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu trên các lĩnh vực nào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tổ chức viết tắt là SEATO

SEATO là cụm từ viết tắt của tổ chức nào sau đây:
A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. B. Khối quân sự Đông Nam Á.
B. Hiệp hội các nước Đông Nam Á. D. Diễn đàn khu vực Đông Nam Á.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay