nam mỹ

9 kết quả phù hợp trong mục nam mỹ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu Nam Mỹ

- Nêu sự phân hóa khí hậu ở Nam Mỹ? Vì sao có sự phân hóa đó?
- Giải thích: Sườn Đông dãy Anđét có thực vật đa dạng phong phú hơn sườn Tây?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ

Câu 1
Cho biết tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ?
Câu 2
Em có đánh giá gì về vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ với Trung và Nam Mỹ khác nhau như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay thuộc khu vực:
A. Bắc Mỹ B. Trung Đông C. Nam Mỹ D. Châu Phi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt khí hậu lục địa bắc mỹ và nam mỹ

Phân biệt khí hậu, dân cư giữa lục địa Bắc Mỹ và lục địa Nam Mỹ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình của khu vực Nam Mĩ

Nêu đặc điểm địa hình của khu vực Nam Mĩ ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự bất bình đẳng trong xã hội Nam Mỹ

Sự bất bình đẳng trong xã hội Nam Mỹ biểu thị cụ thể nhất trong lỉnh vực:
A. Phân phối lợi tức xã hội
B. Số lượng người giàu ngày càng đông
C. Phân chia ruông đất canh tác
D. Đối xữ phân biệt với người da đen

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình Nam Mỹ với bắc Mỹ

So sánh đặc điểm địa hình Nam Mỹ với đặc điểm địa hình bắc Mỹ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dân số trung mỹ và nam mỹ

Trung và Nam Mỹ có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao :
a. 1,7 b. trên 1,7 c. dưới 1,7 d. 7,1< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay