năng lượng điện trường

4 kết quả phù hợp trong mục năng lượng điện trường
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điều hòa

Mạch dao động LC thực hiện dao động điều hòa. Biết khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường đến khi năng lượng điện trường có giá trị frac{Q_{o}^{2}}{4C}10^{-8}s. Chu kì của dao động điện từ trong mạch là
A.4.10^{-8}s B.8.10^{-8}s C.2.10^{-8}s D.10^{-8}s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động

Trong một mạch dao động LC có tồn tại một dao động điện từ, thời gian để chuyển năng lượng tổng cộng của mạch từ dạng năng lượng điện trường trong tụ điện thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất 1,50mus. Chu kỳ dao động của mạch là:
A. 1,5mu s B. 3,0mu s C. 0,75mu s. D. 6,0mu s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

năng lượng điện từ trường

Chọn câu đúng.
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung. B. Năng lượng điện luôn luôn bằng năng lượng từ.
C. Năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên theo hàm bậc nhất đối với thời gian.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điện từ

Chọn câu đúng. Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình:
A. chuyển hóa qua lại của giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nhưng tổng của chúng tức là năng lượng của mạch dao động không đổi. B. điện tích trên tụ điện biến đổi không tuần hoàn.
C. có hiện tượng cộng hưởng xảy ra thường xuyên trong mạch dao động. D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên theo hàm bậc nhất đối với thời gian.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay