năng lượng từ trường

2 kết quả phù hợp trong mục năng lượng từ trường
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất toả nhiệt.

Cho một ống dây dài có độ tự cảm L = 0,5H, điện trở thuần R = 1Omega. Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua ống dây thì năng lượng từ trường tích luỹ trong ống là W = 100J.
a- Hãy tính cường độ dòng điện chạy qua ống.
b- Tính công suất toả nhiệt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng điện trường

Trong mạch LC điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với giá trị cực đại bằng Q_{o}. Điện tích của tụ điện khi năng lượng từ trường gấp 3 lần năng lượng điện trường là
A.q=pm frac{q_{o}}{2} B. q=pm frac{q_{o}sqrt{2}}{2} C. q=pm frac{q_{o}}{3} D. q=pm frac{q_{o}}{4}.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay