năng lượng

118 kết quả phù hợp trong mục năng lượng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật bảo toàn năng lượng

Câu 1: Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng?( 0,5 điểm)

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Câu 2: Một máy biến thế có hai cuộn dây: Cuộn thứ nhất 500 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn thứ nhất một hiệu điện thế U1= 10V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ hai là U2= 50V. Tính

- Số vòng cuộn thứ hai.

- Nếu đặt vào hai đầu cuộn thứ hai một hiệu điện thế U2/= 200V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ nhất U1/ là bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm nguồn năng lượng sạch

Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tài nguyên tái sinh

Tài nguyên tái sinh là gì? Tài nguyên không tái sinh là gì? Tài nguyên năng lượng vĩnh cữu là gỡ? Cho vớ dụ từng loại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn năng lượng sạch

Câu 1
Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?
Câu 2
Như thế nào là chuổi thức ăn?. Viết 5 chuỗi thức ăn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tài nguyên tái sinh

Tài nguyên tái sinh là gì? Tài nguyên không tái sinh là gì? Tài nguyên năng lượng vĩnh cữu là gỡ? Cho vớ dụ từng loại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh hô hấp thực vật và động vật

Câu 1
Cây hút nước vào sau đó lại thoát hơi nước qua lá, trong khi quá trình thoát hơi nuớc lại rất tiêu tốn năng lượng của cây. Như vậy thoát hơi nước có phải là một quá trình lãng phí năng lượng của cây không? Tại sao?
Câu 2
Hô hấp ở thực vật và hô hấp ở động vật có điểm gì giống và khác nhau?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học giữa dầu và mỡ

Sự khác nhau chủ yếu về thành phần hóa học giữa dầu và mỡ là:
a Dầu không dự trữ năng lượng cho tế bào còn Mỡ lại có chức năng dự trữ năng lượng cho tế bào
b Dầu chứa nhiều axít béo no còn Mỡ chứa nhiều axít béo không no
c Dầu không có tính ki nước còn Mỡ không kị nước
d Dầu chứa nhiều axít béo không no còn Mỡ chứa nhiều axít béo no

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc hóa học của ATP

a. Cấu trúc hóa học của ATP?
b. Vì sao liên kết cao năng giữa hai nhóm photphat dễ bị phá hũy để giải phóng năng lượng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về dị hóa

dị hoá là:
a, tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra trong tế bào
b, quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ các chất đơn giản đồng thời tích luỹ năng lượng
c, quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ các chất đơn giản đồng thời giải phóng năng lượng
d, quá trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản đồng thời giải phóng năng lượng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm hiệu suất sinh thái

. Hiệu suất sinh thái là

a. tỷ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa bậc dinh dưỡng của sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ bậc một trong hệ sinh thái

b. tỷ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng đầu tiên và cuối cùng trong hệ sinh thái

c. tỷ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái

d. Tổng tỷ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong HST

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tháp sinh thái

Tháp sinh thái nào luôn có dạng chuẩn?

a. Tháp số lượng. b. Tháp sinh khối. c.Tháp năng lượng d. Tất cả đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là:

A. nhiệt độ của vật. B. nhiệt năng của vật. C. nhiệt lượng của vật. D. thế năng của vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản phẩm sau quang hợp

Sau quá trình quang hợp sản phẩm tạo ra là:

a. Tinh bột và khí cacbônic

b. Tinh bột và nước

c. Tinh bột và khí ôxi

d. Năng lượng và khí cacbônic

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng.

Phát biểu Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng.
Trong nhà máy nhiệt điện, đã có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng nào sang dạng năng lượng nào ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của vận chuyển thụ động

Vận chuyển thụ động có đặc điểm:
a. Tiêu tốn năng lượng.
b. Không tiêu tốn năng lượng.
c. Cần có các kênh protein.
d. Có các bơm protein đặc hiệu trên màng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khoáng sản năng lượng

Khoáng sản nào trong các khoáng sản dưới đây không phải là khoáng sản năng lượng ?
A. Muối mỏ B. Than bùn
C. Than đá C.Dầu mỏ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất toả nhiệt.

Cho một ống dây dài có độ tự cảm L = 0,5H, điện trở thuần R = 1Omega. Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua ống dây thì năng lượng từ trường tích luỹ trong ống là W = 100J.
a- Hãy tính cường độ dòng điện chạy qua ống.
b- Tính công suất toả nhiệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quá trình chuyển hoá vật chất

Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào?
b. Nêu điểm khác biệt giữa hóa tổng hợp và quang tổng hợp về đối tượng thực hiện và nguồn năng lượng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệm vụ của các sắc tố quang hợp

Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ là : A. Phân giải chất hữu cơ.

B. Hấp thu năng lượng ánh sáng. C. Tổng hợp glucozo. D. Tiếp nhận CO2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giống nhau giữa quang hợp với hoá tổng hợp

Giống nhau giữa quang hợp với hoá tổng hợp là :
a. Đều sử dụng nguồn năng lượng của ánh sáng
b. Đều sử dụng nguồn năng lượng hoá học
c. Đều sử dụng nguồn nguyên liệu CO2
d. Đều sử dụng nguồn nguyên liệu< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay