nghành dịch vụ

5 kết quả phù hợp trong mục nghành dịch vụ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung

Câu 1: So sánh sự khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung. (2,0 điểm)
Câu 2: Nêu cơ cấu của ngành dịch vụ. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. (2,0 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng đến nghành dịch vụ

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ? Em hãy cho ví dụ để chứng minh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của ngành dịch vụ

Nêu 2 vai trò của ngành dịch vụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm phát triển và phân bố ngành dịch vụ

Nêu vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố ngành dịch vụ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay