nghành ruột khoang

11 kết quả phù hợp trong mục nghành ruột khoang
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nghành ruột khoang

Kể tên một số ruột khoang thường gặp ở địa phương em và cho biết vai trò của chúng ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang

Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? Kể tên bốn đại diện đó học?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan

Câu 1: (3,0 đ) Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? Kể tên bốn đại diện đã học?

Câu 2: (3,0 đ) Nêu đặc điểm cấu tạo của sán lá gan?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của Trùng giày

Câu 1: (2điểm)
Mô tả hình dạng và cấu tạo của Trùng giày? ( có vẽ hình)
Câu 2: (2điểm)
Nêu vai trò của ngành Ruột khoang?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nghành ruột khoang

Ngành ruột khoang có vai trò như thế nào trong tự nhiên và trong đời sống con người ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo chung của ruột khoang

Đặc điểm cấu tạo chung của ruột khoang là :
A, Cơ thể phân đốt, có thể xoang, ống tiêu hoá phân hoá, bắt đầu có hệ tuần hoàn.
B, Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức. Cơ quan tiêu hoá dài từ miệng đến hậu môn.
C, Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu, đuôi, lưng, bụng, ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn.
D, Cơ thể đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành cơ thể có hai lớp tế bào.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đại diện Ngành ruột khoang

Đại diện nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người?
A. Thủy tức B. Hải quỳ C. Sứa D. San hô

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang

Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? Kể tên bốn đại diện đó học?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang

Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? Cơ thể Giun đốt có màu phớt hồng tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đại diện nghành ruột khoang

Ngành ruột khoang gồm các đại diện sau đây?
a.Trùng giày, trùng roi, thủy tức b.Thủy tức, hải quỳ, sán lá gan
c.Thủy tức, san hô, sứa d.Hải quỳ, sứa, trùng roi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xếp san hô vào ngành ruột khoang

Người ta xếp san hô vào ngành ruột khoang vì:
A Sống cố định B Có ruột túi
C Có bộ xương đá vôi D Các cá thể liên kết nhau< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay