nghành thân mềm

6 kết quả phù hợp trong mục nghành thân mềm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của ngành thân mềm

Câu 1
Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2
Nêu tác hại của giun đũa với sức khoẻ của con người? Các biện pháp phòng chống giun dũa kí sinh ở người?
Câu 3
Trình bày sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính của Ốc Sên

Câu 1)
Giun đốt tiến hoá hơn Giun tròn ở những đặc điểm nào? Vì sao nói Giun đất là bạn của nhà nông?
Câu 2
Nêu một số tập tính của Ốc sên ? Ý nghĩa thực tiễn của của vỏ Thân mềm ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dạng thân mềm sống nước ngọt

Các dạng thân mềm nào dưới đây sống ở nước ngọt ?
A, Trai, sò. C, Sò, mực.
B, Trai, ốc sen. D, Trai, ốc vặn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của ngành thân mềm

Nêu vai trò của ngành thân mềm ? Ví dụ minh họa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lợi ích của nghành thân mềm

Ngành thân mềm có những lợi ích và tác hại gì đối với đời sống con người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành thân mềm

Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay