nghành thân mềm

7 kết quả phù hợp trong mục nghành thân mềm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của ngành thân mềm

Câu 1
Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2
Nêu tác hại của giun đũa với sức khoẻ của con người? Các biện pháp phòng chống giun dũa kí sinh ở người?
Câu 3
Trình bày sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính của Ốc Sên

Câu 1)
Giun đốt tiến hoá hơn Giun tròn ở những đặc điểm nào? Vì sao nói Giun đất là bạn của nhà nông?
Câu 2
Nêu một số tập tính của Ốc sên ? Ý nghĩa thực tiễn của của vỏ Thân mềm ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dạng thân mềm sống nước ngọt

Các dạng thân mềm nào dưới đây sống ở nước ngọt ?
A, Trai, sò. C, Sò, mực.
B, Trai, ốc sen. D, Trai, ốc vặn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của ngành thân mềm

Nêu vai trò của ngành thân mềm ? Ví dụ minh họa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lợi ích của nghành thân mềm

Ngành thân mềm có những lợi ích và tác hại gì đối với đời sống con người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành thân mềm

Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của ngành thân mềm

Đặc điểm không phải của ngành thân mềm là
a. Thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi b. Đầu tiêu giảm
c. Hệ tiêu hóa phân hóa d. Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay