nghiệm chung

2 kết quả phù hợp trong mục nghiệm chung
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của 2 phương trình

Cho 2 phương trình:

Resized Image
Tìm m để hai PT :
a) Có nghiệm chung. b) Tương đương. c) Có các nghiệm xen kẽ nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm chung của 2 đa thức

Câu 1 :
Một số tự nhiên có ba chữ số mà hai chữ số đầu cũng như hai chữ số cuối lập thành các số chính phương và số này gấp 4 lần số kia. Tìm số tự nhiên đó .
Câu 2 :
Tìm a và b để hai đa thức

Resized Image

Resized Image
có ít nhất một nghiệm chung là x0 = 1,25< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay