nghiệm duy nhất

12 kết quả phù hợp trong mục nghiệm duy nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Cho hệ phương trình
Resized Image
a. Giải hệ đã cho khi m = –3
b. Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm duy nhất đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình

1) Giải bất PT:
Resized Image
2) Cho hệ PT:
Resized Image
a) Giải hệ khi m = 0
b) Tìm tất cả giá trị m để hệ có nghiệm duy nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số tự nhiên bé nhất

Bài 1.Tìm các giá trị của a để phương trình sau (ẩn x)chỉ có 1 nghiệm:
Resized Image

Bài 2.Tìm số tự nhiên a bé nhất để phương trình sau có nghiệm :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số tự nhiên bé nhất

Bài 1.Tìm các giá trị của a để phương trình sau (ẩn x)chỉ có 1 nghiệm:
Resized Image

Bài 2.Tìm số tự nhiên a bé nhất để phương trình sau có nghiệm :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình sau

1 Cho hệ …
a) Giải hệ…
Thay m=1 được hệ
Resized Image
Tìm được nghiệm
Resized Image
b) Tìm các giá trị của m…
1 Biến đổi được

Resized Image

Hệ có nghiện duy nhất (3) có nghiệm duy nhất m≠-1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất

Câu 1: Phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 ( a 0) có nghiệm duy nhất là :

Resized Image
Câu 2 Khẳng định nào “đúng” ?
A. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau. B. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau.
C. Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau. D. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau.
Câu 3: Tỉ số của hai đoạn thẳng AB = 2dm và CD = 10 cm là:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình- toán 10

1) Giải bất PT:
Resized Image
2) Cho hệ PT:
Resized Image

a) Giải hệ khi m = 0
b) Tìm tất cả giá trị m để hệ có nghiệm duy nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm duy nhất của pt

1.Tìm các giá trị của a để phương trình sau (ẩn x)chỉ có 1 nghiệm:

Resized Image
2.Tìm số tự nhiên a bé nhất để phương trình sau có nghiệm :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình

Cho hệ phương trình:
Resized Image
a) Giải hệ phương trình với m = 2.
b) Tìm các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
c) Tìm giá trị của m để nghiệm (x; y) của hệ phương trình thỏa mãn x + y = -1.
d) Tìm đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào tham số m.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm duy nhất của pt

Cho hệ phương trình:
Resized Image
a) Giải hệ phương trình với m = 2.
b) Tìm các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
c) Tìm giá trị của m để nghiệm (x; y) của hệ phương trình thỏa mãn x + y = -1.
d) Tìm đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào tham số m.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình

Cho hệ phương trình

Resized Image
a) Với giá trị nào thì hệ phương trình có nghiệm là ( x ; y )=( 2 ; -1).
b) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất? Hệ phương trình vô nghiệm?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệphươngtrình

Resized Image

a) Giảihệphươngtrìnhvới m = 1
b) Chứng minh rằngvớimọigiá trịcủa m thì hệphươngtrìnhluôncónghiệm
duynhất
c) Tìmm để hệphươngtrìnhcónghiệmduynhấtthỏamãn x + y < 0< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay