nghiệm nguyên

15 kết quả phù hợp trong mục nghiệm nguyên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình

Cho phương trình:

Resized Image (m là tham số).
1/ Giải phương trình (1) khi m=2 .
2/ Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.
3/ Tìm giá trị của m để phương trình (1) có các nghiệm là nghiệm nguyên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

Câu 1: ( 5 điểm)

Cho biểu thức:
Resized Image

a. Rút gọn P.
b. Có giá trị nào của a, b để P = 0?
c. Tính giá trị của P biết a, b thỏa mãn điều kiện:

Resized Image
Câu 2: ( 3,5 điểm)

Chứng minh rằng:
a.
Resized Image
chia hết cho 24 với mọi số nguyên n.
b. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên

Bài 1: Cho biểu thức sau:

Resized Image
a) Rút gọn A
b) Tính A tại x=4
c) Tìm x biết 3A=6
d) Tìm x nguyên để A nguyên
Bài 2: GiảI Bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(3x-5)(6x-1)=(9x-1)(2x+1)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

Chứng minh rằng:
a.
Resized Imagechia hết cho 24 với mọi số nguyên n.
b. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của các phương trình

1. Tìm nghiệm nguyên của các phương trình sau?

Resized Image
2. Giải phương trình sau:

Resized Image
3.Cho hàm số
Resized Image
Chứng minh rằng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho PT
Resized Image
A, Tìm m nguyên nhỏ nhất để PT có hai nghiệm phân biệt
B, Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của pt

1. Tìm nghiệm nguyên của các phương trình sau?
Resized Image

2. Giải phương trình sau:
Resized Image

3.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trìn

Câu 1
Tìm nghiệm nguyên của phương trình
Resized Image
Câu2
Cho hai đường tròn (O), (O') nằm ngoài nhau có tâm tương ứng là O và O'. Một tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn tiếp xúc với (O) tại A và (O') tại B. Một tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn cắt AB tại I, tiếp xúc với (O) tại C và (O') tại D. Biết rằng C nằm giữa I và D.
1) Hai đường thẳng OC, O'B cắt nhau tại M. Chứng minh rằng OM > O'M.
2) Ký hiệu (S) là đường tròn đi qua A, C, B và (S') là đường tròn đi qua A, D, B. Đường thẳng CD cắt (S) tại E khác C và cắt (S') tại F khác D. Chứng minh rằng AF vuông góc với BE.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

Câu I
Giải hệ phương trình
Resized Image

Tìm nghiệm nguyên của phương trình
x^{2}+17y^{2}+34xy+51(x+y)=1740

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

Resized Image
2. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh pt có nghiệm nguyên dương

Cho phương trình bậc hai:x^{2}-left ( m^{2}+m+1 
ight ).left ( x-n^{2}-1 
ight )-left ( n^{2}+1 
ight )^{2}=0với ẩn là x.
a) Biết rằng m=321,657 và n=123,546 .Hãy tính gần đúng các nghịêm của phương trình tới 3 chữ số sau dấu phẩy.
b) Cho các số nguyên dương m và n sao cho m n,m là số chính phương và m+n là số lẻ.Chứng minh rằng phương trình trên có hai nghiệm nguyên,dương,không là số chính phương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

a. Cho H là trực tâm của tam giác ABC. Biết HC = AB, tính góc C.
b.
Tìm nghiệm nguyên của phương trình
Resized Image
C. Cho a, b ,c là các số thực dương. Chứng minh rằng: .
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tìm nghiệm nguyên

Tìm nghiệm nguyên là nghiệm của phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số nguyên, dương

Tìm các số nguyên, dương là nghiệm của phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số nguyên, dương là nghiệm của phương trình

Tìm các số nguyên, dương là nghiệm của phương trình:


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay