nghiệm phương trình

6 kết quả phù hợp trong mục nghiệm phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cặp nghiệm của phương trình bậc nhất

Câu 1: Cặp số nào là một nghiệm của phương trình :
Resized Image
A. (-1 ; 1) B. (1 ; 1) C. (1 ; -1) D. (-1; -1)
Câu 2 : Cặp số (-1 ;2) là nghiệm của phương trình :

A. 2x + 3y = 1 B. 2x - y = 1 C. 2x + y = 0 D. 3x - 2y = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Cho hệ phương trình:
Resized Image

(a, b, c là tham số)
Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để hệ phương trình trên có nghiệm là:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phương sai và độ lệch chuẩn


Câu 1. Tìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình

Resized Image

Câu 2.
a) Tính giá trị của biểu thức

Resized Image
b) Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:

Resized Image
Tính kì vọmg, phương sai và độ lệch chuẩn của biiến ngẫu nhiên rời rạc X.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận số nghiệm của phương trình

Dùng đồ thị để biện luận theo m số nghiệm của phương trình :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có nghiệm

Cho phương trình x^{2}-3x+1=0 . Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình, đặt S_{n}=x_{1}^{n}+x_{2}^{n} , Tính S_{7}

b) Cho phương trình ax^{2}+bx+c=0 , biết 2a + 2b + 3c=0. Chứng minh phương trình luôn có nghiệm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập nghiệm của phương trình

Phương trình x(x + 2) = x có tập nghiệm là:

A. S = {0; 2}

B. S = {0; – 2}

C. S = {0; 1}

D. S = {0; – 1}< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay