Ngôn ngữ

4 kết quả phù hợp trong mục Ngôn ngữ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển công nghiệp của châu Âu.

Câu 1: Tại sao nói châu Âu có sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa? (3 điểm)
Câu 2:Trình bày sự phát triển công nghiệp của châu Âu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo ở châu Âu

Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo ở châu Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phát triển của ngành công nghiệp ở Châu Âu

Tại sao nói Châu Âu đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo? Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở Châu Âu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng chính của ngôn ngữ nghệ thuật

Chức năng chính của ngôn ngữ nghệ thuật là gì ?

A- Giải trí và tuyên truyền
B- Nhận thức và giao tiếp
C- Thông tin và thâm mĩ
D- Giáo dục và tuyên truyền< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay