nguồn âm

3 kết quả phù hợp trong mục nguồn âm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm mức cường độ âm tại một điểm

Tại một nơi cách nguồn âm điểm đẳng hướng r1 = 100m, mức cường độ âm là
L1 = 30dB. Bỏ qua sự tắt dần của sóng âm.
a, Tìm mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn r2 = 10m.
b, Tìm khoảng cách r3 từ nguồn tới nơi mà mức cường độ âm bằng không.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về nguồn âm

Thế nào là nguồn âm? Cho ví dụ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về nguồn âm

Thế nào là nguồn âm? Cho ví dụ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay