nguồn gốc cây trồng

1 kết quả phù hợp trong mục nguồn gốc cây trồng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn gốc của cây trồng

Câu 1 : (2 điểm ) Cây trồng có nguồn gốc từ đâu ? Cây trồng khác cây dại ở điểm nào ?

Câu 2 : ( 2 điểm ) Tại sao nói không có cây xanh thì không có sự sống trên trái đất ?

Câu 3 : ( 2 điểm ) Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo ra sao?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay