nguồn lợi của thân mềm

1 kết quả phù hợp trong mục nguồn lợi của thân mềm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguồn lợi của thân mềm cho con người

Nguồn lợi của thân mềm cho con người là:
A. Khai thác lấy thịt.
B. Dùng làm đồ trang trí, trang sức.
C. Dùng làm dược liệu.
D. Cả a,b,c đều đúng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay