Bài tập về nguồn sáng

11 kết quả phù hợp trong mục nguồn sáng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về nguồn sáng

Ta nhận biết ánh sáng khi nào ? Ta nhận thấy một vật khi nào? Nguồn sáng là gì? .Vật sáng là gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đường đi của tia sáng

Hai gương phẳng giống nhau AB và AC được đặt hợp với nhau một góc 60 độ , mặt phản xạ hướng vào nhau sao cho tam giác ABC là tam giác đều. Một nguồn sáng điểm S di chuyển trên cạnh BC. Ta chỉ xét trong mặt phẳng hình vẽ. Gọi S1 là ảnh của S qua AB, S2 là ảnh của S1 qua AC.
a/ Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S, phản xạ lần lượt trên AB, AC rồi đi về S. Chứng tỏ rằng độ dài đó bằng SS2;
b/ Với vị trí nào của S trên BC để tổng đường đi của tia sáng trong câu a là bé nhất?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tiêu cự của thấu kính

Cho PQ là trục chính của thấu kính, S là
nguồn sáng điểm, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu
kính (hình 1)
Resized Image
a) Xác định loại thấu kính, quang tâm O
và các tiêu điểm của thấu kính.
b) Biết S, S’ cách trục chính PQ những khoảng tương ứng SH = 1cm, S’H’ = 3cm ; HH’ = 32cm. Tính tiêu cự của thấu kính và khoảng cách từ S tới thấu kính.
c) Đặt một tấm bìa phía trước, vuông góc với trục chính và che kín nửa trên của thấu kính. Hỏi tấm bìa này phải đặt cách thấu kính một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu để không quan sát thấy ánh sáng S’ ? Biết đường kính đường rìa của thấu kính là D=3cm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải thích hiện tượng nhật thực

a. Tại sao ta nói mặt trời là nguồn sáng ? Hãy tìm 2 ví dụ về nguồn sáng khác mặt trời.
b. Dựa vào hình vẽ, hãy cho biết: tia nào là tia tới, tia phản xạ; góc nào là góc tới, góc phản xạ ?

Resized Image

c. Cho góc i = 45^{circ} . Tính góc i’, giải thích ?
d. Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng nằm ở vị trí nào so với trái đất và mặt trời ? Ở vùng nào trên trái đất quan sát thấy nhật thực toàn phần, vùng nào quan sát thấy nhật thực một phần ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của nguồn sáng

Nguồn sáng có đặc điểm gì?
A. Truyền ánh sáng đến mắt ta. B. Tự nó phát ra ánh sáng.
C. Phản chiếu ánh sáng. D. Chiếu sáng các vật xung quanh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về nguồn sáng

Thế nào là nguồn sáng? Thế nào là vật sáng? Lấy 2 ví dụ về nguồn sáng, 2 ví dụ về vật sáng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của nguồn sáng

Nguồn sáng có đặc điểm gì ?
A.Tự nó phát ra ánh sáng. B.Truyền ánh sáng đến mắt ta.
C.Phản chiếu ánh sáng. D.Chiếu sáng các vật xung quanh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vật nào không phải là nguồn sáng


Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?
A Mảnh gương vỡ chói sáng dưới ánh nắng Mặt Trời.
B Mẫu than đang cháy
C Bóng đèn điện đang sáng.
D Mặt Trời

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của nguồn sáng

Một nguồn sáng điểm ( nguồn sáng rất nhỏ) chiếu vào một vật chắn sáng. Phía sau vật là:
A/ Vùng tối B/ Vùng nữa tối C/ Cả vùng tối lẫn vùng nữa tối
D/ Vùng tối và vùng nữa tối xen kẽ lẫn nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn sáng là gì

Hãy chỉ ra vật nào sau đây không phải là nguồn sáng:
A/Ngọn nến đang cháy B/ Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng
C/ Mặt trời D/ Đèn ống đang sáng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bước sóng của ánh sáng đơn sắc

Nguồn sáng X có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda_{1}=400nm . Nguồn sáng Y có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda_{2}=600nm . Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn sáng X phát ra so với số phôtôn mà nguồn sáng Y phát ra là 5/4. Tỉ số P1/P2 bằng
A. 8/15. B. 6/5. C. 5/6. D. 15/8.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay