nguyễn ái quốc

4 kết quả phù hợp trong mục nguyễn ái quốc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 1917- 1923

Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1917-1923. Tại sao nói năm 1920 đã đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1918

Tóm tắt những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1918?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới so với các bậc tiền bối trước đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình cứu nước của Nguyễn ái Quốc

Hãy thuật lại quá trình hoạt động tìm đường cứu nước của Nguyễn ái Quốc đến khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời , qua hoạt động của Bác em hiểu gì về người ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay