Nguyên hàm

98 kết quả phù hợp trong mục Nguyên hàm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tìm nguyên hàm

x^2dx/(x^6-4)^2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của các hàm số

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
a) f(x)=1-x^{2}-frac{2}{x} b) f(x)=3sinx-2cosx-2tagx
c) f(x)=(1-x)e^{x}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tìm họ nguyên hàm

Tìm họ nguyên hàm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về nguyên hàm

Cho hàm số a) Xác định sao cho : b) Từ đó suy ra họ nguyên hàm của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính nguyên hàm

Tính nguyên hàm: là hằng số)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tính nguyên hàm

Tính nguyên hàm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Tìm họ nguyên hàm của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Tìm họ nguyên hàm của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm

Tìm nguyên hàm của:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân sau

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các nguyên hàm của hàm số :

Tìm các nguyên hàm của hàm số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định các số a và b để hàm số F(x) là một nguyên hàm

Cho hàm số . Định các số để hàm số là một nguyên hàm của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các nguyên hàm :

Tìm các nguyên hàm :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm họ nguyên hàm:

Tìm họ nguyên hàm:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của hàm số:

Tìm nguyên hàm của hàm số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của hàm số:

Tìm nguyên hàm của hàm số: với
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của hàm số:

Tìm nguyên hàm của hàm số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của hàm số:

Tìm nguyên hàm của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định a,b,c sao cho

Xác định sao cho là một nguyên hàm của . Tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi ta quay quanh

Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi ta quay quanh hình phẳng giới hạn bởi các đường , trục , và đường thẳng


< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay