nguyễn huệ

2 kết quả phù hợp trong mục nguyễn huệ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút

Hãy trình bày diễn biến chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút năm 1785?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngưới đã dẹp loạn 12 sứ quân

Ngưới đã dẹp loạn 12 sứ quân, thèng nhất nước ta vµo thế kỷ X là:
A. Ngô Quyền B. Đinh Bộ Lĩnh
C. Lê Hoàn D. Nguyễn Huệ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay