Nguyên lý truyền nhiệt

2 kết quả phù hợp trong mục Nguyên lý truyền nhiệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên lý truyền nhiệt

Câu 1: Em hãy cho biết nguyên lý truyền nhiệt khi hai vật trao đổi nhiệt cho nhau.
Câu 2: Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên lý truyền nhiệt

Em hãy cho biết nguyên lý truyền nhiệt khi hai vật trao đổi nhiệt cho nhau.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay