nguyên nhân phát sinh tật

1 kết quả phù hợp trong mục nguyên nhân phát sinh tật
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các bệnh di truyền ở người

Câu 1. (2,5 điểm) Hãy nêu các nguyên nhân phát sinh tật và bệnh di truyền ở người và biện pháp hạn chế các tật bệnh đó?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay