nguyên sinh vật

3 kết quả phù hợp trong mục nguyên sinh vật
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giống nhau của vi khuẩn, vi khuẩn lam

Vi khuẩn, vi khuẩn lam, tảo đơn bào và nguyên sinh vật giống nhau ở điểm nào sau đây:
A: Sống tự do B: Cơ thể được cấu tạo bởi màng, chất nguyên sinh và nhân
C: Có cấu tạo bằng một tế bào D: Gây bệnh cho người , ĐV và TV
E: Có khả năng kết bào xác.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay