Bài tập về nguyên sinh

29 kết quả phù hợp trong mục nguyên sinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp

Hãy nêu sự phân hóa và chuyên hóa của các hệ cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (từ ngành động vật nguyên sinh đến ngành động vật có xương sống).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giống nhau của vi khuẩn, vi khuẩn lam

Vi khuẩn, vi khuẩn lam, tảo đơn bào và nguyên sinh vật giống nhau ở điểm nào sau đây:
A: Sống tự do B: Cơ thể được cấu tạo bởi màng, chất nguyên sinh và nhân
C: Có cấu tạo bằng một tế bào D: Gây bệnh cho người , ĐV và TV
E: Có khả năng kết bào xác.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sinh vật nhân thực

Những giới nào thuộc sinh vật nhân thực?
a Giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Động vật, Thực vật
b Giới Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Nguyên sinh
c Giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật
d Giới Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Thực vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các giới của sinh vật

Sinh vật gồm những giới nào ?
A.Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.
B.Giới Vi khuẩn, giới Khới sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Động vật, giới Thực vật.
C.Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Tảo, giới Thực vật và giới Động vật.
D.Giới Vi khuẩn, giới Đơn bào, giới Đa bào, giới Thực vật và giới Động vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nhóm vi sinh vật

Tập hợp sinh vật nào sau đây thuộc nhóm vi sinh vật ?
A. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, vi tảo, nấm men.
B. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh, nấm rơm.
C. Vi sinh vật cổ, vi tảo, nấm mũ, nấm mốc.
D. Vi sinh vật cổ, vi tảo, động vật nguyên sinh, địa y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên AND

q. Đơn phân cấu tạo nên AND là:
a. axit amin b. Glucozo c. Nucleotit d. Glycerol và axit bộo
2. Vi khuẩn là sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?
a. Giới Khởi sinh b. Giới nấm c. Giới Nguyên Sinh d. Giới động vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh vật đơn bào

- Sinh vật đơn bào bao gồm:
1. Động vật nguyên sinh. 2. Tảo đơn bào.
3. Thể ăn khuẩn 4. Vi khuẩn
5. Vi rỳt 6. Vi khuẩn lam
Câu trả lời đúng là:
A. 1, 2, 3, 4.B. 2, 3,5,6. C. 1,2,3, 6. D1, 2, 4, 6.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của tế bào nhân thức

giới nào sau đây không được cấu tạo từ tế bào nhân thực?
a, giới nguyên sinh b, giới khởi sinh c, giới nấm d, giới thực vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm ngành động vật nguyên sinh

Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh là:
A.Có khả năng di chuyển,dị dưỡng
B.Có khả năng di chuyển,dị dưỡng,có hệ thần kinh và giác quan
C.Có khả năng di chuyển,lớn lên và sinh sản
D.Có khả năng di chuyển,có hệ thần kinh và giác quan

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân hồng cầu không phân chia được

Hồng cầu không phân chia được vì :
a. Không có nhân ; b. Không có chất nguyên sinh ;
c. Không có Hê mô glô bin ; d. Cả 3 câu a,b,c đúng .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Di chuyển của động vật nguyên sinh

Động vật nguyên sinh di chuyển bằng chân giả là:
a. Trùng biến hình. b. Trùng roi. c. Trùng giày. d. Trùng li

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của động vật nguyên sinh.

Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các động vật nguyên sinh sống ký sinh

Các động vật nguyên sinh sống ký sinh là :
A, Trùng giày, trùng kiết lị. C, Trùng sốt rét, trùng kiết lị.
B, Trùng biến hình, trùng sốt rét. D, Trùng roi xanh, trùng giày.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động vật di chuyển bằng chân giả

Động vật nguyên sinh nào di chuyển bằng chân giả?
A. Trùng sốt rét B. Trùng giày C. Trùng roi xanh D. Trùng biến hình

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của Động vật nguyên sinh

Đặc điểm nào không phải của động vật Nguyên sinh:
A. Cấu tạo đơn bào B. Cơ thể phân hóa thành các cơ quan
C. Có kích thước hiển vi D. Sinh sản vô tính

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngành động vật nguyên sinh

Trình bày đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tài nguyên tái sinh

Tài nguyên nào sau đây thuộc loại tài nguyên tái sinh ?
A. Khí đốt và tài nguyên sinh vật. B. Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất.
C. Dầu mỏ & tài nguyên nước. D. Bức xạ mặt trời & tài nguyên sinh vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm ngành động vật nguyên sinh:

Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh:
a. Kích thước hiển vi, cấu tạo 1 tế bào b. Phần lớn là dinh dưỡng dị dưỡng.
c. Cả a,b đúng d. Cả a, b đều sai< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay