nguyên tắc truyền máu

3 kết quả phù hợp trong mục nguyên tắc truyền máu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nguyên tắc trong truyền máu

Viết sơ đồ truyền máu? Hãy nêu các nguyên tắc truyền máu? Người có nhóm máu AB có truyền được cho người có nhóm máu O không? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân khi truyền máu cần phải xét nghiệm

Tại sao trước khi truyền máu cần phải xét nghiệm máu?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Truyền máu cho người có nhóm máu AB

. Câu nào sau đây “đúng nhất” đối với người có nhóm máu AB khi được truyền máu:
a. Không thể tiếp nhận máu của người có nhóm máu A, B và AB
b. Có thể tiếp nhận máu của người có nhóm máu O và B
c. Có thể tiếp nhận máu của người có nhóm máu O, A, AB và B
d. Chỉ nhận máu của người có nhóm máu O và B< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay