nguyên tố phi kim

4 kết quả phù hợp trong mục nguyên tố phi kim
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm nguyên tố phi kim

R là nguyên tố phi kim, hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH2 chứa 5,88% H về khối lượng. R là nguyên tố
A. C.
B. N.
C. P.
D. S.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm nguyên tố phi kim

X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65 %. X là nguyên tố
A. C.
B. N.
C. S.
D. P.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các nguyên tố phi kim

Dãy gồm các nguyên tố phi kim là
A. C, S, O, Fe.
B. Cl, C, P, S.
C. P, S, Si, Ca.
D. K, N, P, Si.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất hóa học của Flo

Chỉ ra điều sai :
A. Clo tác dụng với sắt tạo ra sắt III clorua
B. Flo đẩy được clo ra khỏi dung dịch NaCl
C. Flo có bán kính nguyên tử nhỏ nhất trong các halogen
D. Flo là nguyên tố phi kim mạnh nhất< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay