nguyên tử flo

1 kết quả phù hợp trong mục nguyên tử flo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

số electron của flo

Trong nguyên tử Flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 7 B. 2 C. 5 D. 3< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay