nguyên tử lưu huỳnh

1 kết quả phù hợp trong mục nguyên tử lưu huỳnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

số electron của lưu huỳnh

Trong nguyên tử lưu huỳnh , số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 4 B. 6 C. 5 D. 3< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay