nhà Lương

1 kết quả phù hợp trong mục nhà Lương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ách đô hộ của nhà Lương đối với nước ta

Câu 1: Nhà Lương đã siết chặt ách đô hộ đối với nước ta như thế nào ? (2.5 điểm) Câu 2: Lí Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ? Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân? (2.5 điểm)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay